Analýza výkonnosti podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Rambousková, Linda
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:18Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69217
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou výkonnosti podniku a jejího hodnocení. V práci jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k problematice výkonnosti a jejího měření. Teoreticky je vysvětlena finanční a strategická analýza,která je poté měřena ve vybraném podniku. Je provedeno zhodnocení zjištěných výsledků a jsou vymezeny návrhy a doporučení pro zlepšení systému hodnocení výkonnosti. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výkonnost cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject strategická analýza cze
dc.subject Paramo a.s. cze
dc.subject performance eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject strategic analysis eng
dc.subject Paramo a.s. eng
dc.title Analýza výkonnosti podniku cze
dc.title.alternative Analysis of business performance eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the performance of the company and its evaluation. The thesis defines the basic concepts related to the issue of performance and its measurement. The financial and strategic analysis is theoretically explained, which is then measured in the selected business. An evaluation of outcomes is made and suggestions and recommendations for improving the performance evaluation system are defined. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36903
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí bakalářskou prací na téma Analýza výkonnosti podniku. Cílem práce bylo analyzovat výkonnost podniku a doporučit možnosti jejího zvyšování. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky vedoucího práce: Co je, podle vašeho názoru, příčinou klesající trendu poměrových ukazatelů aktivity? Odpovědi na otázky komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 31592
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account