Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kantorová, Kateřina
dc.contributor.author Eichlerová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:22:05Z
dc.date.available 2017-09-19T08:22:05Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69203
dc.description.abstract Cílem diplomové práce na téma Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci je vytvoření marketingové strategie a komunikačního mixu Uni-W. Teoretická část práce obsahuje odborné poznatky z problematiky tvorby marketingové strategie, marketingového mixu, komunikačního mixu a modelu STDC. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace projektu v konkrétním marketingovém prostředí a návrh marketingové strategie a komunikačního mixu projektu Uni-W pro budoucí období. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová strategie cze
dc.subject tvorba marketingové strategie cze
dc.subject marketingový mix cze
dc.subject komunikační mix cze
dc.subject model STDC cze
dc.subject marketing strategy eng
dc.subject creation of marketing strategy eng
dc.subject marketing mix eng
dc.subject communication mix eng
dc.subject model STDC eng
dc.title Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci cze
dc.title.alternative Marketing strategy with an emphasis on communication mix and subsequent implementation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kožená, Marcela
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis Marketing strategy with an emphasis on communication mix and subsequent implementation is to suggest marketing strategy and communication mix of Uni-W for next period. The theoretical part of thesis takes in information about creating marketing strategy, marketing mix, communication mix and model STDC. The working part is aimed at analysis of project and proposal of marketing strategy and communication mix for project Uni-W for next period. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36897
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zpracovala diplomovou práci na téma Marketingová strategie s důrazem na komunikační mix a následnou implementaci. Cílem práce byla analýza marketingové strategie s navržením strategie a komunikačního mixu vlastního podnikatelského záměru. Po obhájení práce byly studentce položeny otázky:1) Autorka práce může seznámit komisi se způsobem personálního zajištění navržené strategie.2) Kterou z metod komunikace, uvedených ve vaší práci, můžete označit za nejpřínosnější pro tento typ projektů? Jakým způsobem byste zlepšila provázanost marketingových cílů projektu se stávajícím komunikačním mixem?Odpovědi na otázky vedoucí práce, oponenta i komise byly dostačující. cze
dc.identifier.stag 28757
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account