Měření efektivnosti poskytovaných veřejných služeb

Show simple item record

dc.contributor.author Pichová, Simona
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:58Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69198
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na oblast poskytování veřejných služeb knihovnami na území České republiky. V úvodních kapitolách disertační práce je zpracována rešerše odborné literatury, převážně zahraniční, týkající se možností a způsobů oceňování přínosů knihovnických služeb. Další část práce se zabývá aktuální situací v aplikované metodice hodnocení benefitů veřejných knihoven v českém prostředí. Cílem práce je navržení nejvhodnějšího způsobu oceňování přínosů knihovnických služeb v České republice. Disertační práce si rovněž klade za cíl vytvořit jednoduchý model pro rozpočet nákladů veřejných knihoven za účelem jeho využití v praxi. cze
dc.format 122 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejné služby cze
dc.subject veřejné knihovny cze
dc.subject ocenění benefitu cze
dc.subject kontingentní oceňování cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject public services eng
dc.subject public libraries eng
dc.subject valuation of benefit eng
dc.subject contingent valuation eng
dc.subject effectiveness eng
dc.title Měření efektivnosti poskytovaných veřejných služeb cze
dc.title.alternative Measurement of the Effectiveness of Public Services eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Halásková, Renáta
dc.contributor.referee Hyánek, Vladimír
dc.contributor.referee Kuvíková, Helena
dc.date.accepted 2017-06-29
dc.description.abstract-translated Dissertation focuses on the provision of public library services in the Czech Republic. In the opening chapters of the dissertation is elaborated literature search, mainly foreign, regarding the possibilities and ways of valuing the benefits of library services. Another part deals with the current situation in the applied assessment methodology benefits of public libraries in the Czech Republic. The aim is to design the most appropriate method of valuing the benefits of library services in the Czech Republic. Dissertation also aims to create a simple model for the budget costs of public libraries for the purpose of its use in practice. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36715
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Disertační práce řeší aktuální téma, potřebné pro decizní sféru (veřejný sektor). Doktorandka zpracovala vlastní návrhy a doporučení pro hodnocení veřejných knihoven. V rámci diskuse prokázala znalost dané problematiky, na položené dotazy uspokojivě a zevrubně odpověděla. cze
dc.identifier.stag 33745
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account