Sídliště bylanské kultury v Tuřanech

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Jílek, Jan
dc.contributor.author Volná, Petra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:02Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69142
dc.description.abstract Základem této práce je zpracování a vyhodnocení archeologického materiálu ze čtyř objektů příslušné bylanskému sídlišti v Tuřanech, které bylo zkoumáno záchranným archeologickým výzkumem v roce 2010 v Tuřanech, k. ú. Byseň, okr. Kladno. Archeologický materiál z naleziště byl zpracován, chronologicky zařazen a srovnán s nálezy z jiných bylanských sídlišť. cze
dc.format 206 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tuřany cze
dc.subject bylanská kultura cze
dc.subject polozemnice cze
dc.subject keramika cze
dc.subject Tuřany eng
dc.subject Bylany culture eng
dc.subject pithouse eng
dc.subject pottery eng
dc.title Sídliště bylanské kultury v Tuřanech cze
dc.title.alternative The Settlement of Bylany Culture in Tuřany eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Půlpán, Marek
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The core of this thesis is analysis and evaluation of archeological materiál from four objects corresponding of settlement of the Bylany culture, examined by a development-led excavation in 2010 in Tuřany (Byseň, Kladno). Archeological material from the site was chronological put and compared with findings from other sites of Bylany culture. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36923
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Studentka seznámila s tématem své práce, postupem zpracování a s výsledky, kterých dosáhla. Poté byly přečteny posudky školitele a opnenta. Následovala rozprava a studentka reagovala na položné otázky. Komise se shodla na hodnotící známce: výborně cze
dc.identifier.stag 32532


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet