Současné české a slovenské archivnictví - od společných základů k rozdílnosti v teorii a praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pochobradská, Helena
dc.contributor.author Šťovíček, Roman
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:21:00Z
dc.date.available 2017-09-19T08:21:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69138
dc.description.abstract Tato práce se zabývá porovnáním současného českého a slovenského archivnictvím a spisovou službou ve všech jejich společných znacích vycházejících ze společné minulosti až po rozdíly mezi nimi v legislativě, archivní síti, přístupu k vedení elektronické spisové služby a péči vůči soukromoprávním původcům. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject archivy cze
dc.subject archivnictví cze
dc.subject současnost cze
dc.subject spisová služba cze
dc.subject archivní zákon cze
dc.subject Česko cze
dc.subject Slovensko cze
dc.subject archives eng
dc.subject archival science eng
dc.subject present eng
dc.subject records management eng
dc.subject archival law eng
dc.subject Czech eng
dc.subject Slovak eng
dc.title Současné české a slovenské archivnictví - od společných základů k rozdílnosti v teorii a praxi cze
dc.title.alternative Contemporary Czech and Slovak Archives - from the Common Origins to the Differences in Theory and Practice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This work deals with comparation of present Czech and Slovak archival science and record management in all its common signs coming of common past to differences between them in legislation, archive network, approach to leading digital record management and care of private originator. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36912
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce. Posudek vedoucí práce a oponenta. 3.Diskuse - technická rovina práce. cze
dc.identifier.stag 32520
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account