Historie Pojizerských bavlnářských závodů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pochobradská, Helena
dc.contributor.author Máslová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:59Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69136
dc.description.abstract Tato bakalářská práce umožní získat přehled o vývoji národního podniku Pojizerské bavlnářské závody Semily. Jejím prostřednictvím získáváme přehled o vývoji textilního podniku od jeho vzniku, přes organizační změny a přeměnu v národní, potažmo státní podnik Kolora Semily až do dnešních dní, kdy v továrnách bývalé Kolory pokračuje v textilní výrobě pouze hrstka firem. Spolu s tím práce sleduje politickou situaci v zemi, její dopad na obyvatelstvo, podnik i jeho zaměstnance. Cílem této bakalářské práce je představit jeden z největších textilních podniků minulého století a vylíčit jeho význam pro region, ve kterém působil. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kolora cze
dc.subject Semily cze
dc.subject textil cze
dc.subject bavlna cze
dc.subject podniky cze
dc.subject archivy cze
dc.subject Kolora eng
dc.subject Semily eng
dc.subject textile eng
dc.subject cotton eng
dc.subject enterprises eng
dc.subject archives eng
dc.title Historie Pojizerských bavlnářských závodů cze
dc.title.alternative History of the Cotton Mills along the Jizera River eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Stoklasová, Hana
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This study brings historical picture of the national enterprise Jizera-River Cotton Mills. This study gives u salso an overview of the development of the textile factory including its creation, organization change, transformation to a national and state enterprise Kolora Semily. Study also concerns the present of the former Kolora enterprise. Nowadays, there are only a few firms, that continue their production in the Kolora factories. This work also concerns the political situation in the country, its influence on the population, enterprise and its employees. The objektive of this thesis is to introduce one of the biggest textile enterprises of the last century. It is also important to point out importance of the enterprise for the region, in which it was established. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36911
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce. Posudek vedoucí práce a oponenta. 3.Diskuse - dostupnost zdroj, priority studia, časové vymezení. cze
dc.identifier.stag 32515
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account