Život a dílo Františka Ropka (1901-1952)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panoch, Pavel
dc.contributor.author Leinveberová, Dita
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:57Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69132
dc.description.abstract František Ropek se narodil 26. května 1901 v Hrušové u Vysokého Mýta, kde bydlel do svých 14 let. V letech 19181920 navštěvoval Odbornou školu tkalcovskou v Ústí nad Orlicí a v roce 1922 začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1925 přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v roce 1929 získal absolutorium. Po studiích většinu svého života prožil v Desné u Litomyšle, kde tvořil svá díla, nejčastěji na téma život na vesnici se zemědělskými motivy. V Desné také zastával funkci předsedy MNV v letech 19451946 a později, v letech 19461948, ve funkci místopředsedy. V nedaleké Litomyšli zastával funkci ředitele Městské galerie od roku 1946 až do 15. července 1952, kdy náhle zemřel. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ropek, František cze
dc.subject malíři cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject socialistický realismus cze
dc.subject Litomyšl cze
dc.subject Desná cze
dc.subject dějiny umění cze
dc.subject Ropek, František eng
dc.subject painters eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject socialist realism eng
dc.subject Litomyšl eng
dc.subject Desná eng
dc.subject history of art eng
dc.title Život a dílo Františka Ropka (1901-1952) cze
dc.title.alternative Life and Work of František Ropek (1901-1952) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hrubý, Vladimír
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated František Ropek was born on 26th May 1901 in Hrušová by Vysoké Mýto where he lived until his 14 years. In 19181920 he went to Odborná škola tkalcovská in Ústí nad Orlicí and in 1922 he started studying at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. He did not finish it and moved to Academy of Fine Arts in Prague in 1925. He graduated from the Academy in 1929. After his studies he spent most of his live in Desná by Litomyšl where he created his pictures. People, especially women working on the field were his the most favourite topic. He worked as a chairman of the Local National Committee in Desná from 1945 to 1946 and then he was deputy chairman from 1946 to 1948. He worked as a director of the City Gallery in Litomyšl from 1946 until his suddenly dead on15 th July 1952. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36926
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představa práce autorku. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: poválečné aktivity malíře Ropka a jeho politické angažování. cze
dc.identifier.stag 32502
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account