Renesanční hudba ve východních Čechách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Židek, Tomáš
dc.contributor.author Scholzová, Eliška
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:53Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:53Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69127
dc.description.abstract Předkládaná práce se ve své stěžejní části zabývá dějinami východočeského regionu, což v dnešní době zahrnuje kraj královéhradecký a pardubický. Jelikož si tato práce klade za cíl zodpovědět otázku, do jaké míry je východočeská hudební kultura v období renesance srovnatelná s evropským vývojem v tomto období a jaký byl přínos východočeské hudební renesance do světového kulturního dědictví, dotkne se předkládaná práce nutně i dalších souvisejících oblastí. Bude zmíněna renesance evropská, vznik renesanční hudby, průběh renesance v českých zemích a následný hudební vývoj. I přesto, že se práce tematicky řadí k dějinám umění a hudební historii, bude se jen letmo dotýkat historických podrobností i například odborných hudebních termínů, ty budou užity jen v rozboru konkrétních děl. Práce má ambice postihnout především souvislosti rozmanitých dějů a vlivů, které ve výsledku utvářely podobu české renesanční hudby východních Čech, půjde tedy o prolnutí historie s hudebním uměním. Důraz bude kladen především na kulturní dějiny a v kontextu s tím na mikrohistorii, jelikož kulturní dějiny srovnávají a popisují všechny země anebo nějaký konkrétní celek, zatímco mikrohistorie se zabývá jen jedinou oblastí, regionem v tomto případě právě východními Čechami. Pro porovnání celku, tj. Evropy, a východních Čech v oblasti hudby bude postupováno od obecnějších charakteristik až k podrobné komparaci dvou děl, jednoho z Evropy a druhého z východních Čech. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject renesance cze
dc.subject historie cze
dc.subject reformace cze
dc.subject hudba cze
dc.subject umění cze
dc.subject kapela cze
dc.subject Harant, Kryštof z Polžic a Bezdružic cze
dc.subject Jistebnický, Pavel Spongopaeus cze
dc.subject Rychnovský, Jiří cze
dc.subject Turnovský, Jan Trojan cze
dc.subject husitství cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject Litomyšl cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject literátská bratrstva cze
dc.subject chrámy cze
dc.subject graduály cze
dc.subject mše cze
dc.subject parodické mše cze
dc.subject moteta cze
dc.subject rorátní zpěvy cze
dc.subject renaissance eng
dc.subject history eng
dc.subject reformation eng
dc.subject music eng
dc.subject art eng
dc.subject ensembles eng
dc.subject Harant, Kryštof z Polžic a Bezdružic eng
dc.subject Jistebnický, Pavel Spongopaeus eng
dc.subject Rychnovský, Jiří eng
dc.subject Turnovský, Jan Trojan eng
dc.subject hussite movement eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject Chrudim eng
dc.subject Litomyšl eng
dc.subject Hradec Králové eng
dc.subject literátská bratrstva eng
dc.subject church eng
dc.subject gregorian eng
dc.subject chant books eng
dc.subject mass eng
dc.subject parody mass eng
dc.subject motets eng
dc.subject rorate coeli eng
dc.title Renesanční hudba ve východních Čechách cze
dc.title.alternative Renaissance Music in East Bohemia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marek, Pavel
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis explores primarily the history of the East Bohemian region, which at present consists of the Pardubice and Hradec Králové regions. Other fields will be briefly mentioned as well, as the key question of this thesis is to what degree the East Bohemian music environment is comparable to European Renaissance music, and in what ways East Bohemian Renaissance music enriched the cultural heritage on the global scale. Among the topics I will touch upon is European Renaissance, the origins of Renaissance music, the history of Renaissance music in the Czech Lands, and its subsequent development. Details and specific terms from the fields of history and music terminology will only be discussed and explained when essential (analyses of individual works). The main focus of this thesis is rather to point out how the individual events and influences combined to shape East Bohemian Renaissance music, and to provide a synthesis of sorts between the music and its historical background. The micro-history of East Bohemia is one of the key points of this thesis, as is the general characteristics and comparison of European and East Bohemian Renaissance music. Lastly, to illustrate the points made, a detailed comparison of two works, one East Bohemian and one European, will be presented. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36918
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představa práce autorkou. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: literatura k dějinám renesance, řád zlatého rouna a Orlando di Zasso?, specifika východočeské hudební kultury 16. a 17. století. cze
dc.identifier.stag 29871
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account