Existenciální komunikace ve filosofii existence Karla Jasperse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš
dc.contributor.author Tomášová, Pavlína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:21Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69105
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na existenciální komunikaci německého filosofa 20. století Karla Jasperse. V úvodu diplomové práce je nastíněna problematika překladu pojmů Dasein a Existenz, které jsou pro Jaspersovu filosofii existence zásadní. Práce se věnuje projasnění koncepce existenciální komunikace na základě odlišení existenciální komunikace od objektivních způsobů komunikace. Práce chce zároveň dokázat, že Jaspersovo pojetí existenciální komunikace je výjimečné, ačkoli je nedoceněné. Diplomová práce objasňuje základní pojmy, jež souvisí s existenciální komunikací ve filosofii Karla Jasperse: mezní situace, komunikace, transcendence, objímající a jiné. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jaspers, Karl cze
dc.subject Existenz cze
dc.subject Dasein cze
dc.subject existenciální komunikace cze
dc.subject mezní situace cze
dc.subject objímající cze
dc.subject Jaspers, Karl eng
dc.subject Existenz eng
dc.subject Dasein eng
dc.subject existential communication eng
dc.subject boundary situations eng
dc.subject embracing eng
dc.title Existenciální komunikace ve filosofii existence Karla Jasperse cze
dc.title.alternative Existencial Communinacion in Karl Jaspers' Philosophy of Existence eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horák, Petr
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on existential communication in philosophy of existence developed by German philosopher Karl Jaspers. It starts with the problem of translation of original key terms Dasein and Existenz. This thesis focuses on elucidating the concept of existential communication based on distinction between existencial communication and objective mode of communication. The aim of this thesis is to prove that Jaspers' conception of existential communication is extraordinary even if not properly appreciated. Diploma thesis explains Karl Jaspers' notions related with existential communication in his philosophy: boundary situation, communication, transcendence, embracing and others. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36735
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla řádně,studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 32596
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account