Vliv sociálních sítí na identitu člověka

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Pacovská, Kamila
dc.contributor.author Greifová, Jana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:19Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69102
dc.description.abstract Práce se zabývá možným ovlivněním osobní a sociální identity sociálními sítěmi. Práce primárně čerpá z děl Bernarda Williamse, Charlese Taylora, ve kterých se zabývají pojetím procesu tvorby identity. Dále čerpá z děl Alberta Borgmanna a Huberta Dreyfuse, která pojednávají o pojmu informace a online světě. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osobní identita cze
dc.subject sociální identita cze
dc.subject sociální média cze
dc.subject informace cze
dc.subject virtuální svět cze
dc.subject personal identity eng
dc.subject social identity eng
dc.subject social networks eng
dc.subject infomation eng
dc.subject virtual world eng
dc.title Vliv sociálních sítí na identitu člověka cze
dc.title.alternative The impact of social networks on human identity eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horák, Petr
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the possible influence of social networks on personal and social identity. The work primarily draws on the works of Bernard Williams, Charles Taylor, in which they deal with the concept of identity creation. It also draws on the works of Albert Borgmann and Hubert Dreyfus, which deal with the concept of information and the online world. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36734
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba diplomové práce proběhla řádně,studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 28188


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet