Výklad důstojnosti lidské osoby podle křesťanské nauky trojjediného Boha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš
dc.contributor.author Dojčiaková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:14Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69100
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výkladem pojmu "osoba" z pohledu filosofie, která se soustřeďuje na křesťanskou představu "trojjediného Boha". Po vyjasnění této představy, je vyvozeno, jak rozumět pojmu "důstojnosti" člověka. Práce vychází z díla teologa a křesťanského filosofa Romana Guardiniho, s jehož pomocí je zde lidská bytost nejprve rozložena na vrstvy a následovně zařazena do světa. Práce také přihlédne k hlavním myšlenkám významného raně křesťanského filosofa Aurelia Augustina. cze
dc.format 37 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoba cze
dc.subject důstojnost cze
dc.subject trojjediný Bůh cze
dc.subject Bůh cze
dc.subject Guardini, Roman cze
dc.subject Augustin, Aurelius cze
dc.subject person eng
dc.subject dignity eng
dc.subject triune God eng
dc.subject God eng
dc.subject Guardini, Roman eng
dc.subject Augustinus, Aurelius eng
dc.title Výklad důstojnosti lidské osoby podle křesťanské nauky trojjediného Boha cze
dc.title.alternative Interpretation of dignity of human person according to christian faith of triune God eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sikora, Ondřej
dc.date.accepted 2017-08-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on interpretation of a human "person" from philosophical point of view, which focuses on christian idea of "triune God". How to understand the concept of "dignity" is infered after clearing this idea. This thesis is based on work of theologist and christian philosopher Romano Guardini, with whose help the human being is spread on layers and then included into the world. The thesis also takes into account the main ideas of significant early christian philosopher Aurelius Augustinus. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36731
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 33773
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account