Etika Alberta Schweitzera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš
dc.contributor.author Svatoňová, Kristýna
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:14Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69098
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je představit etiku Alberta Schweitzera, která je založena na úctě ke všemu živému. Práce se nejprve zaměřuje na Schweitzerovy etické názory, které úzce souvisí s křesťanskými tradicemi a hodnotami a dále se zabývá filosofií "úcty k životu" a jejím využitím v ekologické etice. Dalším tématem práce je Schweitzerův pohled na krizi evropské kultury a na závěr Schweitzerův odkaz ve výchově a vzdělávání. cze
dc.format 30 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Schweitzer, Albert cze
dc.subject etika cze
dc.subject úcta k životu cze
dc.subject biocentrismus cze
dc.subject kultura cze
dc.subject křesťanství cze
dc.subject theologie cze
dc.subject Schweitzer, Albert eng
dc.subject ethics eng
dc.subject reverence for life eng
dc.subject culture eng
dc.subject biocentrism eng
dc.subject Christianity eng
dc.subject theology eng
dc.title Etika Alberta Schweitzera cze
dc.title.alternative The Ethics of Albert Schweitzer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sikora, Ondřej
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to present Albert Schweitzer's ethics, which is known for its respect to all living creatures. The thesis first focuses on Schweitzer's ethic believes that are closely related to Christian traditions and values. The thesis also deals with philosophy of reverence for life and its application to environmental ethics. Schweitzer's stance toward crisis of European culture is also mentioned, as well as his influence on upbringing and education. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36727
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba bakalářské práce proběhla řádně, studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 32608
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account