Myšlenka nenásilí v emendačním díle Jana Amose Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskalová, Jana
dc.contributor.author Bílková, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:13Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69097
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o myšlence nenásilí, která hraje v Komenského koncepci nápravy světa důležitou a klíčovou roli. Pozornost zaměřuje na biblické kořeny, filozofické základy Komenského irénismu a zamyšlení se nad úplným odstraněním válek. Nedílnou součástí míru jsou ekumenické koncily, mírový soud či tři tribunály. Mezi důležitosti irénismu patří náprava věcí lidských, sebe sama, a zároveň i světské moci. Nalezneme zde i rady mírů. cze
dc.format 31 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject irénismus cze
dc.subject mír cze
dc.subject války cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject Bůh cze
dc.subject řád cze
dc.subject politika cze
dc.subject filozofie cze
dc.subject irenicism eng
dc.subject peace eng
dc.subject wars eng
dc.subject religion eng
dc.subject God eng
dc.subject order eng
dc.subject politics eng
dc.subject philosophy eng
dc.title Myšlenka nenásilí v emendačním díle Jana Amose Komenského cze
dc.title.alternative Idea od Nonviolence in the Emendatory Work of John Amos Comenius eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with thought of non-violence which playes an important and key role in Comenius' conception of the reparation of the world. It pays attention to biblical roots, philosophical fundamentals of Comenius's irenicism and contemplation of absolute elimination of wars. Indispensable parts of peace are ecumenical councils, peace councils or free tribunals. Improvement of all things human, selfimprovement and also secular power belong among important aspects of irenicism. Councils of peace can be also found there. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36732
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba bakalářské práce proběhla řádně,studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 32600
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account