Patočkovo pojetí výchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prázný, Aleš
dc.contributor.author Bezvodová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:13Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69096
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá Patočkovým pojetím filosofie výchovy. Primární literaturou bude studie Filosofie výchovy. Výchova je u Jana Patočky pojata jako péče o duši, výchova k lidskosti. Autor pohlíží na člověka jako na vychovatele a vychovávaného. Práce představuje také zdroje pedagogického myšlení Patočky, myslitelé mající na jeho život a tvorbu významný vliv. Byli jimi Edmund Husserl, Sókratés, Jan Amos Komenský a Tomáš Garrigue Masaryk. cze
dc.format 38 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Patočka, Jan cze
dc.subject filosofie výchovy cze
dc.subject péče o duši cze
dc.subject výchova k lidství cze
dc.subject Patocka, Jan eng
dc.subject conception of education eng
dc.subject care of the soul eng
dc.subject education for humanity eng
dc.title Patočkovo pojetí výchovy cze
dc.title.alternative Patocka's Conception of Education eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip
dc.date.accepted 2017-08-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to the concept of Patocka´s philosophy of education. Primary literature will be text The Philosophy of Education. Patocka´s education is the care of soul and education for humanity. The author looks at man as tutor and educated person. The thesis represented sources of pedagogical thinking of Jan Patocka and philosophers having an important influence on his life and publications. These philosophers were Edmund Husserl, Sokrates, Jan Amos Komensky and Tomas Garrigue Masaryk. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36733
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba bakalářské práce proběhla řádně,studentka zodpověděla všechny dotazy. cze
dc.identifier.stag 30381
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account