Využití amorfních pevných disperzí ve farmacii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana
dc.contributor.author Zachová, Alena
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:03Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-10
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69086
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na strategie zlepšení rozpustnosti a biodostupnosti léčiv, zejména na amorfní pevné disperze. Popisuje klasifikaci, výhody, nevýhody a metody přípravy amorfních pevných disperzí. Uvádí konkrétní příklady komerčních léčiv vyráběných ve formě pevných disperzí. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject léčiva cze
dc.subject rozpustnost cze
dc.subject amorfní pevná disperze cze
dc.subject formulace léčiv cze
dc.subject drugs eng
dc.subject solubility eng
dc.subject amorphous solid dispersion eng
dc.subject pharmaceutical formulation eng
dc.title Využití amorfních pevných disperzí ve farmacii cze
dc.title.alternative Using of amorphous solid dispersion in pharmacy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This work is aimed at strategies of improvement of solubility and bioavailability, especially at amorphous solid dispersions. The classification, advantages and disadvantages and preparation of solid dispersions are described. Specific examples of commercial drugs produced in the form of solid dispersions are presented. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37090
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Význam použitých zkratek cze
dc.identifier.stag 33048
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account