Hyaluronová kyselina a její deriváty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin
dc.contributor.author Kajtmanová, Klára
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:02Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:02Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69085
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována analýze kyseliny hyaluronové se zvláštním zaměřením na její deriváty. Jsou zde uvedeny základní informace o její struktuře, použití a historii objevu. Dále jsou zde také zmíněny základní informace o vzniku její polymerní struktury. Součástí práce jsou různé možnosti modifikace kyseliny hyaluronové a analytická stanovení tohoto polymeru a jeho derivátů. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyselina hyaluronová cze
dc.subject deriváty cze
dc.subject analýza cze
dc.subject modifikace cze
dc.subject hyaluronic acid eng
dc.subject derivatives eng
dc.subject analysis eng
dc.subject modification eng
dc.title Hyaluronová kyselina a její deriváty cze
dc.title.alternative Hyaluronic acid and its derivatives eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to the analysis of hyaluronic acid with a special focus on its derivatives. Here are some basic information about its structure, usage, and history of discovery. Furthermore, basic information on the formation of its polymeric structure is also mentioned. Part of the thesis is various possibilities of modification of hyaluronic acid and analytical determination of this polymer and its derivatives. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37120
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Možnosti spolupráce s firmou Contipro, vysvětlení použitých pojmů cze
dc.identifier.stag 33047
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account