Stanovení vybraných alkaloidů s využitím separačních technik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Česlová, Lenka
dc.contributor.author Šalomounová, Tereza
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:20:01Z
dc.date.available 2017-09-19T08:20:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69082
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na tři vybrané alkaloidy řadící se mezi psychostimulanty, a to na nikotin, kofein a kokain. U jednotlivých alkaloidů jsou zmíněny jejich obecné fyzikálně-chemické vlastnosti, výskyt, absorpce a distribuce v organismu a jejich mechanismus účinku. Dále je pozornost zaměřena na účinky, kterými vybrané alkaloidy působí na různé části lidského organismu. Další část bakalářské práce je věnována extrakčním technikám a separačním metodám, s nimiž lze vybrané alkaloidy stanovit. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nikotin cze
dc.subject kofein cze
dc.subject kokain cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject separační metody cze
dc.subject nicotine eng
dc.subject caffeine eng
dc.subject cocaine eng
dc.subject extraction eng
dc.subject separation methods eng
dc.title Stanovení vybraných alkaloidů s využitím separačních technik cze
dc.title.alternative Determination of selected alcaloids using separation techniques eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on three selected alcaloids, which belong to psychostimulants, namely nicotine, caffeine and cocaine. General physicochemical properties, occurrence, absorption and distribution in the organism and their mechanism of action are mentioned for individual alcaloids. Further, the attention is paid on the effects of selected alcaloids on different parts of the human organism. Next part of the thesis deals with extraction techniques and separation methods used for alcaloids analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37084
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Zhodnocení použitých metod, porovnání přesnosti detektorů cze
dc.identifier.stag 33006
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account