Příprava (1<em>R</em>, 2<em>R</em>)-<em>N</em>-benzylcyklohexan-1,2-diaminu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Miloš
dc.contributor.author Havránková, Lenka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:59Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:59Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69077
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše týkající se přípravy a charakterizace cyklohexan-1,2-diaminů dále zaměřená na katalytické využití nikelnatých komplexů opticky čistých substituovaných cyklohexan-1,2-diaminů. Byly shrnuty a zhodnoceny známé metody přípravy (1R,2R)-N-benzylcyklohexan-1,2-diaminu. Přímou benzylací a následnou redukcí kyanborohydridem sodným byl připraven racemický trans-N-benzylcyklohexan-1,2-diamin z trans-cyklohexan-1,2-diaminu a (1R,2R)-N-benzylcyklohexan-1,2-diamin z opticky čistého (1R,2R)-cyklohexan-1,2-diaminu. Byla také prověřena metoda přípravy, kde byl výchozí opticky čistý (1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin ochráněn ftaloyl skupinou, benzylován a následně podroben odchránění ftaloyl skupiny. Výsledné produkty byly charakterizovány pomocí NMR spektroskopie, FT-IR spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie ve vysokém rozlišení cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklohexan-1 cze
dc.subject 2-diamin cze
dc.subject reduktivní aminace cze
dc.subject nikelnaté komplexy cze
dc.subject cyclohexane-1 eng
dc.subject 2-diamine eng
dc.subject reductive amination eng
dc.subject nickel complexes eng
dc.title Příprava (1<em>R</em>, 2<em>R</em>)-<em>N</em>-benzylcyklohexan-1,2-diaminu cze
dc.title.alternative Synthesis of (1<em>R</em>, 2<em>R</em>)-<em>N</em>-benzylcyklohexan-1,2-diamine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The literary research was carried out on the preparation and characterization of cyclohexane-1,2-diamines further aimed at the catalytic application of nickel complexes of optically pure substituted cyclohexane-1,2-diamines. The known methods for the preparation of (1R,2R)-N-benzylcyclohexane-1,2-diamine were summarized and evaluated. Direct benzylation and subsequent reduction by cyanoborohydride were conducted on racemic trans-cyclohexane-1,2-diamine to give trans-N-benzylcyclohexane-1,2-diamine and on optically pure (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine to give (1R,2R)-N-benzylcyclohexane-1,2-diamine. The method of preparation whereby the starting optically pure diamine was protected by phthaloyl, benzylated and subsequently deprotected was also tested. Final products were characterized by NMR spectroscopy, FT-IR spectroscopy or matrix-assisted laser desorption/ionization. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence \par{Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám.\par} cze
dc.identifier.stag 32953
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account