Syntéza nových derivátů 5-methoxy tryptaminů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Imramovský, Aleš
dc.contributor.author Šimon, Vojtěch
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:58Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69074
dc.description.abstract Tato práce se zabývá teorií výskytu sloučenin se zabudovaným indolovým skeletem v přírodě a jejich biologickou aktivitu. Dále rozebírá aminokyselinu tryptofan a sloučeniny z ní vyplývající jako je serotonin a melatonin. Ke konci teoretické části je rozebrána vlastnosti tryptaminů, její základní charakterizaci, možné syntézy, potenciální metabolismus a stručné legislativní aspekty. Praktická část této práce se zabývá syntézou 5-methoxytryptaminů. Je zde rozepsán jednotlivý postup syntézy, podrobné charakterizace dostupnými metodami, gramáž a výtěžky. cze
dc.format 47 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject indolový skelet cze
dc.subject biologická aktivita cze
dc.subject tryptofan cze
dc.subject tryptamin cze
dc.subject 5-methoxytryptamin cze
dc.subject indol skeleton eng
dc.subject biological aktivity eng
dc.subject tryptamin eng
dc.subject 5-methoxytryptamin eng
dc.title Syntéza nových derivátů 5-methoxy tryptaminů cze
dc.title.alternative Novel derivatives of 5-methoxy tryptamines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This work deals with theory of compound with indol skeleton in nature and their biological aktivity. Also it analyze aminoacid tryptofan and compounds which are similar to her like melatonin and serotonin. At the end of theoretical part is analyze properties of tryptamins, their basic characteristics, possible synthesis, possible metabolism and brief legislative aspects. Practical part of this work deals with synthesis of 5-methoxytryptamins. There are written eachs steps of synthesis, detailed characteristics with available metods, weight and yields. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37083
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Proč nebyly měřeny body tání u všech látek? Zkoušeli jste namísto oxalylchloridu použít chloracetylchlorid? Budou při metabolizaci vznikat methoxyderiváty nebo hydroxyderiváty? Student uspokojivě zodpověděl dotazy. cze
dc.identifier.stag 32808
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account