Intramolekulární C-N cross-coupling vybraných enaminonitrilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr
dc.contributor.author Frgalová, Hana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:57Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69073
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a cyklizací halogenovaných enaminonitrilů. V úvodu je popsána struktura indolu a základní shrnutí derivátů. V teoretické části byly sepsány důležité farmakologicky významné deriváty látek indolové struktury. Dále byla provedena retrosyntetická analýza indol-3-karbonitrilu, která vedla na enaminonitril a tyto 3 enaminonitrily s odlišnými typy halogenu, byly připraveny a charakterizovány v experimentální části práce, která je výsledkem experimentální syntézy. Enaminonitrily byly prostudovány z hlediska ochoty podléhat intramolekulárnímu C-N cross-couplingu na indol-3-karbonitril a výsledky byly vyhodnoceny příslušnými metodami. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject indol cze
dc.subject derivát cze
dc.subject léčiva cze
dc.subject enaminonitril cze
dc.subject palladium cze
dc.subject cross-coupling cze
dc.subject indole eng
dc.subject derivate eng
dc.subject drug eng
dc.subject enaminonitrile eng
dc.subject palladium eng
dc.subject cross-coupling eng
dc.title Intramolekulární C-N cross-coupling vybraných enaminonitrilů cze
dc.title.alternative An intramolecular C-N cross-coupling of selected enaminonitriles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with preparation and cyclization of halogenated enaminonitriles. In the introduction are described, the structure of indole and the basic summary of derivatives. In the theoretical part were written pharmacologically important derivatives of indole structure. Also it had been done a retrosynthetic analysis of indole-3-carbonitrile, which led to enaminonitrile and these 3 enaminonitriles with different types of halogen, were prepared and characterized in the experimental part of the work resulting from the experimental synthesis. Enaminonitriles were studied for their ability to undergo intramolecular C-N cross-coupling to indole-3-carbonitrile and the results were evaluated by appropriate methods. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37112
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám. cze
dc.identifier.stag 32805
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account