Příprava derivátů diiminoisoindolu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Aleš
dc.contributor.author Gudž, Martin
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:56Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:56Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69070
dc.description.abstract V teoretické části práce jsou uvedeny obecné vlastnosti isoindolů, ftalocyaninů a porfyrinů. Experimentální část se zabývá přípravou derivátů diiminoisoindolu přímou reakcí trimethylsilylovaného amidu lithného s 1,2-dikyanobenzenem. Z těchto reakcí bylo izolováno celkem sedm sloučenin. Všechny tyto sloučeniny byly popsány pomocí krystalografických metod a šest z nich také pomocí technik NMR spektroskopie. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject amid lithný cze
dc.subject diiminoisoindoly cze
dc.subject ftalocyaniny cze
dc.subject porfyriny cze
dc.subject struktura cze
dc.subject lithium amide eng
dc.subject diiminoisoindoles eng
dc.subject phtalocyanines eng
dc.subject porhyrins eng
dc.subject structure eng
dc.title Příprava derivátů diiminoisoindolu cze
dc.title.alternative Synthesis of diiminoisoindole eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of this bachelor thesis general facts about isoindoles, phtalocyanines and porphyrins are given. The experimental part is focused on the synthesis of diiminoisoindole derivates via direct reaction of lithium trimethylsilylamide with 1,2-dicyanobenzene. In total, seven compounds were isolated from these reactions. All these compounds were described by crystallographic techniques and six of them by methods of NMR spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37110
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Měření bodu rozkladu, absorpce, fluorescence nových připravených látek cze
dc.identifier.stag 32478
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account