Studium vlastností a aplikací vodivých polymerů v polymerních a medicinálních materiálech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Divinská, Ivana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:54Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69067
dc.description.abstract Bakalárska práca je zameraná na štúdium vodivých polymérov. Popisuje konjugovaný systém hlavného reťazca, vlastnosti a ich optimalizáciu. Charakterizuje hlavných zástupcov, ako polyanilín, polypyrol, polytiofén a stručne popisuje základné princípy prípravy. Zaoberá sa použitím vodivých polyméroch v rôznych oblastiach aplikácie, hlavne v medicínskej a farmaceutickej. slo
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vodivé polyméry slo
dc.subject konjugované polyméry slo
dc.subject polyanilín slo
dc.subject polypyrol slo
dc.subject polytiofén slo
dc.subject možnosti prípravy slo
dc.subject využitie vodivých polymérov slo
dc.subject využitie v medicínskej oblasti slo
dc.subject conducting polymers eng
dc.subject conjugated polymers eng
dc.subject polyaniline eng
dc.subject polypyrrole eng
dc.subject polythiophene eng
dc.subject possibilities of preparation eng
dc.subject applications of conducting polymers eng
dc.subject application in medical field eng
dc.title Studium vlastností a aplikací vodivých polymerů v polymerních a medicinálních materiálech cze
dc.title.alternative Study of the properties and applications of conducting polymers in the polymer and medicinal materials eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the study of the conducting polymers. It describes the main-chain conjugated system, the features as well as their optimalization. It characterizes the main representative examples such as polyaniline, polypyrrole, polythiophene, and briefly defines the fundamental principles of preparation. It deals with the application of conducting polymers in different application areas, with a main focus on medical and pharmaceutical field. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37115
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci a vyjádřila se k připomínkám v posudku. cze
dc.identifier.stag 32475
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account