Push-pull deriváty pyrazinu s kotvící skupinou pro TiO2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Pozděna, Petr
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:54Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:54Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69065
dc.description.abstract Práce je věnována studiu a syntéze organických push-pull chromoforů na bázi pyrazinu s vhodnou kotvící skupinou pro TiO2. V teoretické části práce je vymezen pojem chromofor, jeho důležité části a využití. Dále se teoretická část zabývá barvivem senzitizovanými solárními články, jejich účinností a využitím. V experimentální části práce pojednává o přípravě dvou chromoforů na bázi dikyanpyrazinové jednotky, pro které jsou uvedeny možnosti hydrolýzy na příslušné karboxylové kyseliny. Čistota připravených sloučenin byla ověřena pomocí bodu tání, hmotnostní spektrometrie ve vysokém rozlišení, 1H a 13C NMR spektroskopie. Základní optické vlastnosti cílových molekul byly studovány pomocí UV VIS spektrometrie. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pyrazin cze
dc.subject chromofor cze
dc.subject push pull cze
dc.subject solární článek cze
dc.subject kotvící skupina cze
dc.subject TiO2 cze
dc.subject barvivem senzitizovaný solární článek cze
dc.subject hydrolýza. cze
dc.subject pyrazine eng
dc.subject chromophore eng
dc.subject push pull eng
dc.subject solar cell eng
dc.subject anchoring group eng
dc.subject TiO2 eng
dc.subject dye sensitized solar cell eng
dc.subject hydrolysis. eng
dc.title Push-pull deriváty pyrazinu s kotvící skupinou pro TiO2 cze
dc.title.alternative Push-Pull Pyrazine Derivatives Bearing Anchoring Group for TiO2 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with study and synthesis of organic pyrazine-based push pull chromophores with suitable anchoring group for TiO2. Theoretical part specifies term chromophore, its essential parts and utilization. Furthermore, dye sensitized solar cell, its effectivity and use are presented. Experimental part is focused on preparation of two chromophores based on dicyanopyrazine unit and their possible hydrolysis. Purity of target molecules was verified by melting point, high-resolution mass spectrometry, 1H and 13C NMR spectroscopy. Fundamental optical properties were studied by UV VIS spectrometry. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37089
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 32427
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account