Perovskity, jejich vlastnosti a využití v kompozitních a polymerních materiálech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Rajs, Jan
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69055
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá studiem anorganických pigmentů, se zaměřením na směsné oxidy s perovskitovou strukturou v zájmu ekologické charakteru. V teoretické části práce je nastíněno základní rozdělení antikorozních pigmentů a jednotlivé druhy netoxických pigmentů. Další část práce pojednává o pigmentech na bázi směsných oxidů, hlavní důraz je kladen zejména na perovskitové sloučeniny a jejich použití. V experimentální části práce byly připraveny dva pigmenty se strukturou perovskitu - oxidu strontnato-titaničitého. Připravené pigmenty se lišily typem výchozích látek. U vzorků pigmentů byly zkoumány fyzikálně chemické vlastnosti, především hustota, spotřeba oleje a kritická objemová koncentrace pigmentu. Struktura pigmentů byla zkoumána pomocí rentgenové difrakční a mikroskopické SEM analýzy. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pigmenty cze
dc.subject perovskity cze
dc.subject směsné oxidy cze
dc.subject pigments eng
dc.subject perovskites eng
dc.subject mixed oxides eng
dc.title Perovskity, jejich vlastnosti a využití v kompozitních a polymerních materiálech cze
dc.title.alternative Perovskites, their properties and applications in composites and polymeric materials eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with study of inorganic pigments aimed at mixed oxides of perovskite structure in the interest of an ecological character. The theoretical part of thesis includes basic classification of anticorrosive pigments and information about andividual classes of nontoxic pigments. The other part of thesis is focused on pigments on the mixed oxides basis with emphasis on the perovskite type of compounds and their use. In experimental part two pigments of perovskite structure (strontium titanium oxide) were synthesized. The pigments differed in type of raw materials. The pigment samples were tested in term of physico-chemical properties, especially density, the oil absoption value and critical pigment volume concentration. The structure of pigments was investigated by X-ray diffraction and SEM analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37088
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.description.defence Interpretace výsledků, souvislost práce se zvoleným oborem cze
dc.identifier.stag 30280
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account