Příprava a aplikace katalyzátoru na bázi chirálního N-methyl derivátu imidazolidinonu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drabina, Pavel
dc.contributor.author Gruber, Filip
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:48Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69051
dc.description.abstract Tato bakalářská práce popisuje přípravu (2R,5S)- a (2S,5S)-5-terc-butyl-3,5-dimethyl-2-(pyridin-2-yl)-imidazolidin-4-onu a jejich aplikaci v enantioselektivní katalýze. Klíčovým meziproduktem syntézy těchto imidazolidin-4-onových derivátů byl (S)-N-methyl-2-amino-2,3,3-trimethylbutanamid, který byl přípraven z příslušné kyseliny. Nejprve byly testovány měďnaté komplexy imidazolidin-4-onů jako enantioselektivní katalyzátory asymetrické Henryho reakce. Bylo zjištěno, že oba imidazolidin-4-ony jsou pro tuto reakci velmi vhodnými katalyzátory, neboť poskytly produkty s enantiomerním přebytkem 93 % ee. Dále byl (2S,5S)-isomer (cis forma) studován jako enantioselektivní organokatalyzátor pro asymetrickou Friedel-Craftsovou alkylaci 1-benzylpyrrolu skořicovým aldehydem. Bylo však zjištěno, že jeho katalytická aktivita je při této reakci velmi nízká. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject asymetrická Henryho reakce cze
dc.subject enantioselektivní katalyzátor cze
dc.subject Friedel-Craftsova alkylace cze
dc.subject Imidazolidin-4-on cze
dc.subject organokatalýza cze
dc.subject asymmetric Henry reaction eng
dc.subject enantioselective catalyst eng
dc.subject Friedel-Crafts alkylation eng
dc.subject imidazolidine-4-one eng
dc.subject organocatalysis eng
dc.title Příprava a aplikace katalyzátoru na bázi chirálního N-methyl derivátu imidazolidinonu cze
dc.title.alternative Preparation and application of catalyst based on chiral N-methylimidazolidinone derivative eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes the preparation of (2R,5S)- and (2S,5S)-5-tert-butyl-3,5-dimethyl-2-(pyridine-2-yl)-imidazolidine-4-ones and their application in enantioselective catalysis. The key intermediate for synthesis of those imidazolidine-4-one derivatives was (S)-N-methyl-2-amino-2,3,3-trimethylbutanamide prepared from the corresponding acid. At first, the copper(II) complexes of above mentioned imidazolidine-4-one derivatives were studied as the enantioselective catalysts for asymmetric Henry reaction. It was found out, that both isomers can be considered as very efficient enantioselective catalysts, because they afforded nitroaldol products with high enantiomeric excess 93 %. Furthermore, (2S,5S)-isomer (cis form) was studied as the enantioselective organocatalyst for Friedel-Crafts alkylation of 1-benzylpyrrole with cinnamylaldehyde. Unfortunately, only very low catalytic activity of tested imidazolidine-4-one derivative in this reaction was observed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37111
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 27468
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account