Syntetické postupy vedoucí ke 4,4'-dinitrobenzilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Kršák, Daniel
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:46Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69049
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti přípravy 1,2-bis(4- nitrofenyl)ethan-1,2-dionu neboli 4,4'-dinitrobenzilu. V teoretické části jsou diskutovány a srovnány syntetické cesty, které nabízí současná literatura. V experimentální části pak byly dvě vybrané cesty ověřeny, avšak pouze jedna z nich vedla k cílové molekule. Cílový 4,4'- dinitrobenzil tak byl připraven pěti krokovou syntézou vycházející z benzaldehydu v celkovém výtěžku 32,5 %. Jeho struktura i čistota byly ověřeny dostupnými analytickými metodami, jakou jsou NMR, MS, IČ a elementární analýza. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject 1,2-bis(4-nitrofenyl)ethan-1,-dion cze
dc.subject 4,4'-dinitrobenzil cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject 1,2-bis(4-nitrophenyl)ethan-1,2-dione eng
dc.subject 4,4´-dinitrobenzil eng
dc.subject synthesis eng
dc.title Syntetické postupy vedoucí ke 4,4'-dinitrobenzilu cze
dc.title.alternative Synthetic Approaches Leading to 4,4'-Dinitrobenzil eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor work focuses on preparation of 1,2-bis(4-nitrophenyl)ethan-1,2-dione alias 4,4?-dinitrobenzil. Synthetic pathways available in the current literature were discussed and compared in the theoretical part. Two selected pathways were experimentally verified while only one afforded the desired molecule. Starting from benzaldehyde, the target 4,4?-dinitrobenzil has finally been prepared in a 5-step synthesis with 32,5% overall yield. Its molecular structure and purity were verified by available analytical methods such as NMR, MS, IR and elemental analysis. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37099
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 26959
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account