Pohled všeobecných sester na interní audity ve zdravotnických zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Patrik
dc.contributor.author Svobodová, Štěpánka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:19:00Z
dc.date.available 2017-09-19T08:19:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69020
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice interních auditů z pohledu všeobecných sester. Teoretická část se zabývá kvalitou zdravotní péče, audity a s nimi souvisejícími ošetřovatelskými standardy a akreditací. Výzkumná část se zabývá pohledem na interní audity všeobecných sester pracujících na různých typech oddělení, různého vzdělání a věku. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject akreditace cze
dc.subject audit cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject ošetřovatelské standardy cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject accreditations eng
dc.subject audit eng
dc.subject quality eng
dc.subject nursing standards eng
dc.subject general nurses eng
dc.title Pohled všeobecných sester na interní audity ve zdravotnických zařízeních cze
dc.title.alternative The View of General Nurses on Internal Audits in Healthcare Facilities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2017-09-07
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the problem of internal audits from the point of view of general nurses. The theoretical part addresses the quality of healthcare, audits and relativ nursing standards and accreditations. The practical part examines how internal audits are viewed by general nurses working at different wards, of different education and age. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36972
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na jakém podkladě byly stanoveny výzkumné otázky? 2. Jak byla zajištěna anonymita respondentů při distribuci a sběru dotazníků prostřednictvím jejich nadřízených? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33422
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account