Specifika a rituály při poskytování ošetřovatelské péče u umírajících klientů s odlišným náboženským vyznáním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duková, Ivana
dc.contributor.author Kopecká, Markéta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:55Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69010
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Specifika a rituály při poskytování ošetřovatelské péče u umírajících klientů s odlišným náboženským vyznáním je teoreticko výzkumnou prací. Zabývá se problematikou smrti a umírání z pohledu vybraných náboženství. V teoretické části jsou stručně popsány hlavní podstaty světových náboženství a dále specifika a zvyky spojené s umíráním a smrtí klientů daných vyznání. Ve výzkumné části jsou zpracována data z dotazníkového šetření. Výzkum je zaměřený na znalosti sester v poskytování specifické ošetřovatelské péče a na podmínky a možnosti v nemocničních zařízeních, které jsou s touto péčí úzce spojené. cze
dc.format 66 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cze
dc.subject umírání cze
dc.subject smrt cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject rituály cze
dc.subject multicultural nursing eng
dc.subject dying eng
dc.subject death eng
dc.subject religion eng
dc.subject rituals eng
dc.title Specifika a rituály při poskytování ošetřovatelské péče u umírajících klientů s odlišným náboženským vyznáním cze
dc.title.alternative Specifics and rituals in providing nursing care to dying clients with different religious beliefs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škvrňáková, Jana
dc.date.accepted 2017-09-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is titled: Specifics and rituals in providing nursing care to dying patients with different religious beliefs. The thesis consists of two parts a theoretical and research work. It deals with the issue of death and dying from the perspective of selected religions. In the theoretical part are briefly described main principles of world religions and specifics and habits associated with dying and death of hospital clients of given religions. In the research part are processed data from questionare survey. The research focuses on the knowledge of nurses in providing specific nursing care and on the conditions and possibilities in hospital facilities that are closely related with this care. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36936
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na straně 19 uvádíte rozdělení islámu do dvou skupin věřících, Sunnité ? společná dohoda, Suité ? autorita a vedení. Vysvětlete toto dělení. 2. Upřesněte absolutní a relativní četností oslovených respondentů, vyplněných dotazníků a dotazníku zařazených k analýze dat. 3. Jak byl proveden náhodný výběr dotazníků 20 respondentů se středoškolským vzděláním, kde jste hodnotili míru vědomostí? 4. Jaká je funkce koronera? 5. Definujte legislativu ČR, která umožňuje sestře předání části těla příbuzným od pacienta (s. 27)? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 33402
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account