Znalosti všeobecných sester při ošetřování a komunikaci nevidomých a zrakově postižených

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubová, Ilona
dc.contributor.author Horáková, Anna
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:18:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:18:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69001
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá připraveností všeobecných sester v oblasti komunikace s nevidomými a zrakově postiženými. Teoretická část popisuje typy zrakového postižení, úvod do komunikace, kde je představena její verbální i neverbální část. Dále se soustředí na komunikaci se znevýhodněným pacientem, jejíž hlavní částí je přímo komunikace s pacientem s poruchou zraku. Poslední část teorie tvoří přehled kompenzačních pomůcek. Ve výzkumné části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření, které zjišťují povědomí všeobecných sester o problematice zrakově postižených, jejich zkušenosti a míru připravenosti pro ošetřování těchto klientů. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cze
dc.subject zraková postižení cze
dc.subject všeobecné sestry cze
dc.subject pacienti cze
dc.subject communication eng
dc.subject visual impairment eng
dc.subject general nurse eng
dc.subject patient eng
dc.title Znalosti všeobecných sester při ošetřování a komunikaci nevidomých a zrakově postižených cze
dc.title.alternative Knowledge of General nurses for the treatment and communication of the blind and visually impaired eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Chrudimská, Lucie
dc.contributor.referee Michková, Adéla
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor degree thesis deals with the preparedness of general nurses in the sphere of communication with blind and visually impaired people. The theoretical part describes individual types of visual impairment and contains an introduction to the issues of communication, whose verbal as well as non-verbal aspects are presented here. It also focuses on communication with a disadvantaged patient, especially on communication with a visually impaired patient. The last chapter of the theoretical part offers the reader an overview of compensatory aids. In the practical part, the results of a questionnaire survey are processed. The surfy investigates the general nurses' awareness of the problems of visually impaired people, their experience and the level of preparedness for nursing these clients. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36939
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta 1: dobře Hodnocení oponenta 2: nevyhověla Doplňující otázky k obhajobě oponent 1: 1. Definujte pojem "gesta" v souvislosti s komunikací. 2. Jak by mohly napríklad znít otázky c. 6, 13 a 16 v dotazníku, aby mely vetší vypovídající hodnotu? Doplňující otázky k obhajobě oponent 2: 1. Uveďte prosím základní znalosti a dovednosti, které dle Vašeho názoru potřebuje všeobecná sestra při komunikaci s pacientem se zrakovým postižením. 2. Čím/jak konkrétně by se dle Vašeho názoru dala zlepšit komunikace všeobecné sestry (obecně ošetřujícího personálu) s pacientem se zrakovým postižením? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 33392
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account