Izolace starodávné DNA z kompakty kostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fiedler, Zdeněk
dc.contributor.author Skálová, Radka
dc.date.accessioned 2017-09-14T08:10:36Z
dc.date.available 2017-09-14T08:10:36Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68979
dc.description.abstract Práce v úvodních kapitolách vymezuje pojem starodávné DNA (aDNA), stručně charakterizuje kostní kompaktu a stavbu DNA, a diskutuje změny a degradaci aDNA v důsledku diageneze. Dále práce podává stručný přehled analytických postupů používaných k extrakci starodávné DNA z kostní kompakty včetně srovnání těchto metod s ohledem na jejich efektivitu a čistotu. cze
dc.format 26 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.title Izolace starodávné DNA z kompakty kostí cze
dc.title.alternative Ancient DNA isolation from compact bone en
dc.type bakalářská práce cze
dc.description.abstract-translated In the introductory chapters, the thesis provides the definition of ancient DNA (aDNA), briefly characterizes compact bone and DNA structure. Also, the changes and degradation of aDNA due to diagenetic processes are discussed. Further on, the thesis gives the brief review of analytical procedures used in ancient DNA extraction from compact bone including the comparsion of these methods in terms of their effectiveness and purity. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36621
dc.thesis.degree-program Klinická biologie a chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account