Informovanost pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory o diagnóze deprese

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Pelikánová, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:14:04Z
dc.date.available 2017-06-30T10:14:04Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68970
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o informovanosti pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory o diagnóze deprese. Práce je členěna na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá problematikou deprese, jejími příčinami, formami, příznaky a léčbou. Dále přibližuje témata stáří a depresi ve stáří. Výzkumná část bakalářské práce zjišťuje informovanost pracovníku v sociálních službách v domově pro seniory o diagnóze deprese. V závěru práce jsou prezentovány výsledky šetření. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject deprese cze
dc.subject deprese ve stáří cze
dc.subject domov pro seniory cze
dc.subject stáří cze
dc.subject depression eng
dc.subject depression in old age eng
dc.subject home for the elderly eng
dc.subject old age eng
dc.title Informovanost pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory o diagnóze deprese cze
dc.title.alternative Awareness of workers in social services in homes for the elderly about diagnosis of depression eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2017-06-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the social services workers´ awareness about the diagnosis of depression in the home for the elderly. The thesis is divided into a theoretical part and a research part. The theoretical part deals with problems of depression, its causes, forms, symptoms and treatment. It also focuses on age issue and depression in old age. The research part of the bachelor's thesis identifies social services workers´ awareness about the diagnosis of depression in the home for elderly. At the end of the thesis, the results of the survey are presented. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36525
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na str. 27 uvádíte, že jste k vyhodnocení znalostního šetření zvolila kritéria informovanosti. Podle čeho jste tato kritéria zvolila? 2. Kde v bakalářské práci s těmito kritérii pracujete? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 33160
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account