Kvalita života dětí ve městě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Styblíková, Nela
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:57Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:57Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-07-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68957
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou působením místa bydliště na kvalitu života adolescentů. Teoretická část je zaměřena na definici kvality života, charakteristiku adolescentů a objasnění města jako takového. V praktické části je popsaná metodika a analýza škál a získaných rozhovorů, které se zabývaly působením konkrétního místa bydliště na adolescenty a jejich celkovou kvalitu života. Výzkumným vzorkem byli adolescenti ve věku 14 17 let a cílem bylo zjištění, jak na ně místo bydliště působí. cze
dc.format 51 s. (74 293)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cze
dc.subject místa bydliště cze
dc.subject města cze
dc.subject adolescenti cze
dc.subject quality of life eng
dc.subject places of residence eng
dc.subject towns eng
dc.subject adolescence eng
dc.title Kvalita života dětí ve městě cze
dc.title.alternative The quality of children´s life in a town eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Marie
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of a place of residence affecting the quality of adolescent's life. The theoretical part is focused on definition of quality of life, characterization of adolescents and clarify the town itself. In the practical part, there is description of the methodic and analysis scales and acquired interviews, which dealt with a specific place of residence affecting adolescents and their total quality of life. The research sample were adolescents between the ages of 14 and 17 and the purpose was to find out, how the place of residence affects them. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36543
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem bylo provedeno kódování dat? 2. Jakým způsobem jste zpracovávala získaná data? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 30956
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account