Recyklace za studena na místě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel
dc.contributor.author Skýva, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:21Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68931
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na technologii recyklace vozovek pozemních komunikací za studena na místě se zaměřením na celkovou recyklaci vozovkových vrstev. Ve druhé části práce je představena aplikace technologie recyklace na modernizaci dálnice D1. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject recyklace za studena cze
dc.subject celková recyklace na místě za studena cze
dc.subject recyklace za studena na místě cze
dc.subject dehet cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject cold recycling eng
dc.subject full depth reclamation eng
dc.subject cold in-place recycling eng
dc.subject tar eng
dc.subject recycling eng
dc.title Recyklace za studena na místě cze
dc.title.alternative Cold in-Place Recycling eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Haburaj, František
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis focuses on technology cold in-place recycling of flexible pavements, especially on the technologies full depth reclamation. The second part of the thesis introduces the application of recycling technology to the example of the modernization of the D1 motorway. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36139
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33619
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account