Prevence vzniku močových infekcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusová, Jitka
dc.contributor.author Andraščíková, Judita
dc.date.accessioned 2017-06-30T10:13:06Z
dc.date.available 2017-06-30T10:13:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68918
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na prevenci infekce močových cest spojených se zaváděním permanentního močového katétru. V teoretické části je popsána problematika uroinfekcí spojených se zdravotní péčí, možnosti jejich prevence, diagnostika a léčba. Dále pak katetrizace močového měchýře, s důrazem na indikace výkonu, potřebné pomůcky a správný postup. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky pozorování zdravotnických pracovníků při zavádění permanentního katétru, s ohledem na jejich přípravu, správnost postupu a prevenci zanesení infekce do močových cest. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Infekce spojené se zdravotní péči cze
dc.subject katetrizace močových cest cze
dc.subject prevence infekce močových cest spojených se zaváděním permanentního katétru cze
dc.subject prevence uroinfekcí cze
dc.subject uroinfekce cze
dc.subject Catheter- associated urinary tract infections eng
dc.subject catheterization of the urinary tract eng
dc.subject health care associated infections eng
dc.subject prevention of uroinfection eng
dc.subject uroinfection eng
dc.title Prevence vzniku močových infekcí cze
dc.title.alternative Prevention of urinary tract infections eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hartlová, Martina
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis I focused on prevention of urinary tract infections connected with cathetrisation of urinary bladder. In the theoretical part the problems of uroinfections related to health care, the possibilities of their prevention, diagnosis and treatment are described as well as catheterization, its indications, equipment needed and performance itself. In the research part the results of observation of healthcare workers by the introduction of permanent catheter, their preparation, procedure and prevention of infections of the urinary tract are presented. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36577
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na str. 19 se zmiňujete o certifikovaných kurzech katetrizace močového měchýře - mohla byste uvést, které instituce tyto kurzy nabízejí? 2. V čem vidíte přínos Vaší práce pro ošetřovatelskou praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33304
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account