Úloha porodní asistentky v prevenci nádorového onemocnění prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Šváchová, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-06-22T07:00:46Z
dc.date.available 2017-06-22T07:00:46Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68905
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na nádorové onemocnění prsu. Teoretická část práce se zabývá důležitými faktory ohledně nádorového onemocnění prsu, mezi které patří epidemiologie, rizikové faktory, diagnostika, léčba a také prevence vzniku onemocnění. Druhá část práce, výzkumná, je zaměřena na porodní asistentky - na jejich edukaci žen o prevenci nádorového onemocnění prsu a dále na jejich znalosti ohledně nádorového onemocnění. Data pro výzkumnou část byla získána pomocí anonymního dotazníkového šetření. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom prsu cze
dc.subject mamografický screening cze
dc.subject prevence cze
dc.subject samovyšetření prsu cze
dc.subject breast carcinoma eng
dc.subject mammography screening eng
dc.subject prevention eng
dc.subject breast self - examination eng
dc.title Úloha porodní asistentky v prevenci nádorového onemocnění prsu cze
dc.title.alternative The role of a midwife in the prevention of breast cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the tumour diseases of the breast. The teoretical part is dealing with important factors regarding the tumour diseases of the breast, these are epidemiology, risk factors, diagnostics, treatment and the prevention of the disease beginning. The second part of the work, the research, is focused on midwives - on their education of women regarding tumour diseases of the breast and furthermore on their knowledge regarding tumour diseases. The data for the research part have been obtained by means of anonymous questionnaire research. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36545
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Uvádíte, že pro hodnocení znalostí je hranice mezi dobrou a špatnou 50%. Na základě čeho tak usuzujete? Je to dostačující pro PA, které by měly předávat informace široké veřejnosti? 2. Do jakého typu prevence (primární/sekundární) spadá samovyšetření prsu? 3. V jakém věku žen by mělo být nejvíce apelováno na prevenci? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 30214
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account