Fenomén školní nekázně v současných školách

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Volejníková, Hana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:35Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:35Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68894
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma: Fenomén školní nekázně v současných školách je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zaměřuji na problematiku a všeobecné informace o školní nekázni, projevech a příčinách nekázně a případných opatřeních na podporu kázně ve škole. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které probíhalo na středních školách. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject škola cze
dc.subject nekázeň cze
dc.subject žák cze
dc.subject záškoláctví cze
dc.subject šikana cze
dc.subject school eng
dc.subject indiscipline eng
dc.subject student eng
dc.subject truancy eng
dc.subject bullying eng
dc.title Fenomén školní nekázně v současných školách cze
dc.title.alternative The phenomenon of school indiscipline in contemporary schools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on topic: The phenomenon of school indiscipline in contemporary schools is divided in two parts. In theoretical part I´m focused on these problematics and general informations about school´s indiscipline, addresses and causes of indiscipline and on any measures for support discipline in school. In practical part are presented the results of research survey, which passed of on high schools. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35762
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svou závěrečnou práci a reagovala na otázky v posudcích a členů komise. cze
dc.identifier.stag 32645


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet