Život lidí s celiakií ze sociálně antropologického hlediska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana
dc.contributor.author Pragerová, Anna
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:10Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:10Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68868
dc.description.abstract Práce se zabývá nemocí zvanou celiakie a dodržováním bezlepkové diety, která potlačuje příznaky této nemoci. Bohužel dodržování bezlepkové diety může být někdy velice složité, protože tato dieta obnáší úplné vyloučení lepku ze stravy celiaka. Lepek se ale vyskytuje primárně ve pšenici, která se nachází skoro ve všech dostupných potravinách. Cílem práce je tedy od informantů zjistit, jak se jim s touto nemocí žije a zda může být celiakie a dodržování bezlepkové diety považováno za stigma. V práci jsou propojeny teoretické informace s poznatky získanými z rozhovorů s informanty. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject celiakie cze
dc.subject lepek cze
dc.subject bezlepková dieta cze
dc.subject stigma cze
dc.subject celiac disease eng
dc.subject gluten eng
dc.subject gluten-free diet eng
dc.subject stigma eng
dc.title Život lidí s celiakií ze sociálně antropologického hlediska cze
dc.title.alternative Life of people with celiac disease from the aspect of social anthropology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Synková, Hana
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated The work deals with disease called celiac disease and compliance with gluten-free diet, which inhibits symptoms of this disease. Unfortunately compliace with gluten-free diet can be sometimes very difficult, because this diet involves eliminating gluten completely from celiac's food. We can find gluten primarily in wheat, which is present in almost all available foodstuffs. The aim of this work, is to find out from my informants, how they can live with this disease and whether celiac disease and compliance with gluten-free diet can be regarded as stigma. In my work I combine theoretical information with information obtained from interviews with informants. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35935
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou bakalářskou práci, výzkumné metody, které užila a shrnula výsledky, k nimž dospěla. Zodpověděla dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 32400
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account