Snění a skutečnost: sociální aspekty průvodcovství na Kuksu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš
dc.contributor.author Krátký, Vojtěch
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:07Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68860
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá sociálními aspekty průvodcovství na národní kulturní památce Hospitálu Kuks. Primárně se věnuje interakci mezi průvodcem a návštěvníkem. Studuje očekávání obou skupin, jejich vzájemné prolínání, interakce a jazykové chování. Zvláštní důraz je kladen na dynamickou proměnu v důsledku vzájemného setkávání. Hlavními výzkumnými metodami byly zúčastněné pozorování a rozhovory s informačními partnery. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject průvodce cze
dc.subject návštěvník cze
dc.subject památka cze
dc.subject interakce. cze
dc.subject guide eng
dc.subject visitor eng
dc.subject monument eng
dc.subject interaction. eng
dc.title Snění a skutečnost: sociální aspekty průvodcovství na Kuksu cze
dc.title.alternative Dreams and reality: social aspects of guiding in Kuks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Boukal, Tomáš
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with social aspects of tour guiding at national cultural monument Hospital Kuks. It primarily focuses on the interaction between the tour guide and the visitors. The thesis examines expectations of both groups, their interrelationships, interactions and language behavior. I pay special emphasis on dynamic change, which is resulting from the group's mutual encounters. The main research methods has been participant observation and interview of my informational partners. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35937
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student adekvátně reagoval na většinu připomínek vznesených vedoucím práce i jejím oponentem. cze
dc.identifier.stag 32386
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account