Erasmus: Cesta do neznáma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyánková, Tereza
dc.contributor.author Voleská, Sabina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:52:06Z
dc.date.available 2017-06-22T06:52:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68859
dc.description.abstract Bakalářská práce Sabiny Voleské se bude věnovat tématu studijního pobytu Erasmus v baskickém městě San Sebastián. Studentka zaznamená příběhy zahraničních studentů, kteří tam pobyt v rámci studentské mobility strávili. Cílem práce bude popsat studentskou interpretaci změn v jejich osobním životě, motivaci k studijnímu výjezdu do zahraničí, začleňování do nového kolektivu, zvládání neočekávaných situací a dopady na studenta po návratu. Půjde o sociálně antropologický výzkum založený na studentčině osobní zkušenosti. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Erasmus cze
dc.subject Baskicko cze
dc.subject zahraniční studenti cze
dc.subject životní změny cze
dc.subject integrace cze
dc.subject Erasmus eng
dc.subject Basque Country eng
dc.subject foreign students eng
dc.subject life changes eng
dc.subject integration eng
dc.title Erasmus: Cesta do neznáma cze
dc.title.alternative Erasmus: The Journey into the Unknown eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2017-05-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis of Sabina Voleská´s deals with the topic of student program Erasmus in Basque city of San Sebastián. The author of the thesis records the stories of foreign students who have already took part in this program. The aim of the thesis is to interpret students' experience with the program and to describe changes in their personal lives. Specifically, it focuses on students´ motivation for studying abroad, their adaptation to the new culture and how students deal with unexpected situations. Finally, the thesis explores what are the impacts of the program on the students after they return home. The bachelor thesis is social-anthropological research based on Sabina´s personal experience. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35931
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci a výzkumný záměr. Otázky vznesené komisí zodpověděla jen částečně. cze
dc.identifier.stag 32384
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account