Sentence Adverbials in Written Academic Discourse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježková, Šárka
dc.contributor.author Růžičková, Martina
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:48Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:48Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68839
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with sentence adverbials specifically in written academic discourse. The first chapter is dedicated to explaining the basic term sentence adverbial and its function and types. The second chapter focuses on conjuncts, their division by function and describing their purpose. The following chapter contains the description of disjuncts and their division by function and purpose as well. The last chapter of theoretical part is focused on written academic discourse in relationship to sentence adverbials. The aim of the practical part is to focus on frequency as well as positioning of sentence adverbials in academic texts written by native English speakers in comparison to non-natives. eng
dc.format 66 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject větné příslovečné určení cze
dc.subject akademický diskurs cze
dc.subject konjunkta cze
dc.subject disjunkta cze
dc.subject sentence adverbials eng
dc.subject academic discourse eng
dc.subject conjuncts eng
dc.subject disjuncts eng
dc.title Sentence Adverbials in Written Academic Discourse eng
dc.title.alternative Větná adverbia v psaném akademickém diskurzu cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Nováková, Eva
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated Tato bakalářská práce se zabývá větnými příslovečnými určení užívanými v akademickém diskursu. První kapitola je věnována vysvětlení základního pojmu větné adverbium, jeho funkci a typologii. Druhá kapitola je zaměřena na konjunkta, jejich dělení a účel. Další kapitola obsahuje popis disjunkt a jejich dělení podle funkcí a účelu. Poslední kapitola teoretické části se zabývá psaným akademickým diskursem s ohledem na užívání větných adverbií. Účelem praktické části je zaměřit se na frekvenci a pozice větných adverbií v akademických textech a porovnání těchto dvou faktorů mezi rodilými a nerodilými mluvčími. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35684
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31490
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account