Scientism, Progressivism, and Positivism in selected works of H. G. Wells

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav
dc.contributor.author Benedikt, Jan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:43Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:43Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68826
dc.description.abstract This bachelor thesis deals with the occurrence of ideas from Scientism, Positivism, and Progressivism in selected works of H. G. Wells, both science-fiction and non-literary works. Concepts are defined, then sought after in analyses of chosen works. Gathered facts are evaluated and their occurrence in the selected literary work is explained with respect to Wells' stage of life. eng
dc.format 50 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject scientism eng
dc.subject progressivism eng
dc.subject positivism eng
dc.subject H. G. Wells eng
dc.subject science-fiction eng
dc.subject scientismus cze
dc.subject pozitivismus cze
dc.subject progresivismus cze
dc.subject H. G. Wells cze
dc.subject science-fiction cze
dc.title Scientism, Progressivism, and Positivism in selected works of H. G. Wells eng
dc.title.alternative Scientismus, Progresivismus a Pozitivismus ve vybraných dílech H. G. Wellse cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kleprlík, Michal
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá výskytem idejí z učení scientismu, progresivismu a pozitivismu ve vybraných dílech H. G. Wellse. Témata z daných konceptů jsou hledána jak ve vědeckofantastických, tak i neliterárních dílech. Koncepty jsou jasně vymezeny a získané informace aplikovány na vybraná díla, zjištěná fakta jsou poté vyhodnocena a vysvětlena jejich přítomnost v díle s přihlédnutím k životní etapě H. G. Wellse. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro odbornou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35691
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 31460
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account