Organizace dálkové železniční osobní dopravy při mimořádných událostech v úseku Praha hl. n. - Kolín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Půlpán, Kamil
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:31Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68812
dc.description.abstract Práce se zabývá zhodnocením vlivu mimořádných událostí na plynulost dálkové železniční osobní dopravy v úseku Kolín Praha hl. n. Na základě zhodnocení vlivu mimořádných událostí jsou navržena organizační opatření vedoucí ke snížení nepříznivého vlivu na železniční provoz. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject dálková železniční osobní doprava cze
dc.subject organizační opatření cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject extraordinary events eng
dc.subject express trains eng
dc.subject organizational measures eng
dc.subject railway transportation eng
dc.title Organizace dálkové železniční osobní dopravy při mimořádných událostech v úseku Praha hl. n. - Kolín cze
dc.title.alternative Organization of the express trains in case if an emergency on the Prague main station to Kolin line eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štěpán, Ondřej
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated Dissertation deals with the impact of extraordinary events on the continuity of long-distance rail passenger transport in the segment Praha main station Kolín. Based on assessment of the impact of extraordinary events are proposed organizational measures to reduce the negative impact on the railway operations. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36405
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci, odpověděl na otázky členů státní zkušební komise a zdárně reagoval na otázky kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 33454
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account