Zvýšení propustnosti dvoukolejných úseků během výlukové činnosti v obvodu Oblastního ředitelství Brno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Handl, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:30Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68810
dc.description.abstract Tato práce se zabývá posouzením přínosů zřízení odbočky ve vybraném mezistaničním úseku při výluce jedné ze dvou traťových kolejí, kdy dochází k obousměrnému jednokolejnému provozu, za využití ukazatelů propustnosti, kritérií míry zpoždění, náskoku a počtu vlaků, které není možné daným mezistaničním úsekem provést. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výluka cze
dc.subject propustnost cze
dc.subject zpoždění cze
dc.subject náskok cze
dc.subject odbočka cze
dc.subject inoperative eng
dc.subject throughput eng
dc.subject delay eng
dc.subject prior ride eng
dc.subject turntable eng
dc.title Zvýšení propustnosti dvoukolejných úseků během výlukové činnosti v obvodu Oblastního ředitelství Brno cze
dc.title.alternative Increasing the throughput of double-track railway lines during maintenance of railway lines in the the Regional Directorate Brno eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nahodil, Filip
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis focuses deals with the evaluation of the benefits of the installation of the railway station in the selected section when one of the track tracks is blocked, where bi-directional single-track operation occurs, using the permeability indicators, the criteria of the delay rate and the number of trains that cannot be performed by the intermediate section. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36414
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplovou práci a úspěšně zodpověděl všechny otázky státní zkušební komise. Vedoucí diplomové práce v posudku uvedl, že student pojal téma komplexně a logickou návazností jednotlivých kroků. Práce může být zajímavým podkladem pro případné řešení uvedených situací v reálném provozu. Oponent diplomové práce uvedl, že práce splňuje všechny formální náležitosti, autor důsledně cituje a uvádí zdroje. Práce obsahuje drobné překlepy a gramatické chyby. V žádném ohledu není plagiátem. cze
dc.identifier.stag 33372
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account