Racionalizace systému Rekola ve městě Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirsa, Vojtěch
dc.contributor.author Ridoško, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:22Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:22Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68794
dc.description.abstract Práce se zabývá racionalizací systému Rekola ve městě Pardubice. Jako podklad slouží analýza bike sharing systémů v evropských městech podobných městu Pardubice z pohledu rozlohy, počtu obyvatel a výškových rozdílů. Dalším zdrojem pro samotný návrh je i analýza prostředí Pardubic a dotazníkové šetření u aktuálních i možných budoucích uživatelů tohoto systému. Cílem práce je posoudit výhodnost tohoto systému pro město Pardubice a doporučit či zamítnout tento systém i pro Pardubice. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bike sharing cze
dc.subject City Bike cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject jízdní kola cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject Rekola cze
dc.subject veřejná půjčovna kol cze
dc.subject bike sharing eng
dc.subject City Bike eng
dc.subject bicycle transport eng
dc.subject bicycles eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject Rekola eng
dc.subject public bicycle rental eng
dc.title Racionalizace systému Rekola ve městě Pardubice cze
dc.title.alternative Rationalization of the Rekola system in the city of Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínková, Aneta
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the rationalization of the Rekola system in the city of Pardubice. The analysis of bike sharing systems in European cities like Pardubice is based on the area, population and height differences. Another source for the proposal itself is the analysis of the Pardubice environment and a questionnaire survey for current and potential future users of this system. The aim of the thesis is to evaluate the advantage of this system for the city of Pardubice and to recommend or reject this system for Pardubice. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36397
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 33023
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account