Zjišťování přepravních nerovnoměrností v průběhu dne na vybraných úsecích pozemních komunikací v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Berger, Karel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68773
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zjišťování přepravních nerovnoměrností a stanovování intenzit dopravy. Průzkumy přepravních nerovnoměrností byly prováděny v Pardubicích, v ulicích Kyjevská a Poděbradská. Práce je členěna na pět kapitol, které se zabývají analýzou podkladů k průzkumům a intenzitám, charakterizují vybrané lokality, je zde popsána metodika průzkumu a dvě poslední kapitoly se zabývají zpracováním a vyhodnocením výsledků měření. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kyjevská ulice cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject Poděbradská ulice cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject přepravní nerovnoměrnosti cze
dc.subject technické podmínky cze
dc.subject zjišťování intenzity dopravy cze
dc.subject Kyjevská street eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject Poděbradská street eng
dc.subject roads eng
dc.subject irregularities in transport eng
dc.subject technical terms eng
dc.subject detecting intensity of transport eng
dc.title Zjišťování přepravních nerovnoměrností v průběhu dne na vybraných úsecích pozemních komunikací v Pardubicích cze
dc.title.alternative Detecting irregularities in transport during period of a day on selected sections of roads in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with detecting irregularities in transport and determination of transport intensity. Detecting of irregularities in transport were made in Pardubice, at the streets Kyjevská and Poděbradská. The thesis is divided into five parts. The chapters deals with analysis of foundations for surveys and transport intensities (technical terms). Next parts are about selected streets, there is a description of a methodology of survey. The last two chapters are about processing and evaluation of results. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36269
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce uvedl, že pozitivem předložené práce je poměrně velký rozsah práce provedené při dopravních průzkumech a relativně kreativní zpracování tohoto tématu. Negativem bylo, že v konzultacích nastala relativně dlouhá odmlka a vedoucímu bakalářské práce byl text v plném rozsahu předložen až v posledním týdnu před termínem odevzdání. Stránkový rozsah práce je na samé dolní hranici požadovaného rozmezí. Nicméně, je to částečně kompenzováno faktem, že těžištěm bakalářské práce byla realizace dopravních průzkumů a vyhodnocení dat. Oponent v posudku bakalářské práce uvedl, že student vhodným způsobem zpracoval zadaný dopravní průzkum. Je však škoda, že se mu nepodařilo průzkum v terénu uskutečnit ve více lidech, protože by na obou pozorovaných komunikacích získal informace ze stejného dne. Toto však nesnižuje úroveň práce. cze
dc.identifier.stag 32983
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account