Uložení nákladu u vybrané přepravy zboží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Vicenec, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:03Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:03Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68771
dc.description.abstract Autor se ve své bakalářské práci zabývá problematikou balení, ložení a fixace zboží při jeho přepravě silničním dopravním prostředkem. V první kapitole jsou popsány veškeré vlivy doprovázející přepravu. Ve druhé kapitole jsou uvedeny prostředky a zařízení k zajištění nákladu. V poslední třetí kapitole je znázorněna konkrétní přeprava silničním dopravním prostředkem. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ložení cze
dc.subject fixace cze
dc.subject náklad cze
dc.subject silniční přeprava cze
dc.subject loading eng
dc.subject fixation eng
dc.subject cargo eng
dc.subject road transport eng
dc.title Uložení nákladu u vybrané přepravy zboží cze
dc.title.alternative Cargo storage at selected haulage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Matuška, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The author, in his bachelor thesis deals with problems of packing, loading and fixation goods in road vehicles. In the first chapter are described all negative effects accompanying transport. In the second chapter are listed resources and devices to secure cargo. In the last third chapter is described a specific road transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36235
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě zodpověděl všechny otázky zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 32938
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account