Klíčové faktory vstupující do výpočtu ceny za užití železniční dopravní cesty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cempírek, Václav
dc.contributor.author Kovařík, Lukáš
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:51:00Z
dc.date.available 2017-06-22T06:51:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68765
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza a vyhodnocení současných faktorů, které vstupují do výpočtu ceny za užití železniční dopravní cesty. Cílem je porovnat podmínky s okolními státy a navrhnout změny nebo doplnění faktorů, které by s ohledem na novou dopravní strategii lépe reflektovaly současnou nedostatečnou poptávku zákazníků a nízkou míru flexibility při utváření cenové politiky. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ceny cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject faktory cze
dc.subject dráhy cze
dc.subject provozovatelé dráhy cze
dc.subject železniční podniky cze
dc.subject prices eng
dc.subject calculations eng
dc.subject factors eng
dc.subject railway infrastructures eng
dc.subject Infrastructure Managers eng
dc.subject Railway Undertakings eng
dc.title Klíčové faktory vstupující do výpočtu ceny za užití železniční dopravní cesty cze
dc.title.alternative Key factors entering into the calculation of the price for using the railway infrastructure eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to analyze and evaluate the current factors, which enter into the calculation of the price for using the railway infrastructure. The aim is to compare conditions with neighboring countries and to propose changes or additions of factors that better reflect the current lack of customer demand and a low degree of flexibility in price policy formation in the light of the new transport strategy. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36245
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil bakalářskou práci, zodpověděl na dotazy vedoucího i oponenta práce a kladně reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32928
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account