Změna systému hromadné dopravy městské části Praha-Zbraslav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Chlumecký, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:50Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68742
dc.description.abstract Práce analyzuje současný stav dopravní obslužnosti městské části Praha-Zbraslav, kde upozorňuje na nedostatky v linkovém vedení a v propojení veřejné linkové dopravy s dopravou železniční. Z těchto nedostatků vychází dva základní vlastní návrhy změn a jejich porovnání. Cílem práce je zjistit nedostatky dopravní obslužnosti v předmětné městské části a navrhnout výhodnějšího řešení. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hromadná doprava cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject integrace cze
dc.subject návaznosti cze
dc.subject zlepšování cze
dc.subject public transport eng
dc.subject transport services eng
dc.subject integration eng
dc.subject continuity eng
dc.subject improvement eng
dc.title Změna systému hromadné dopravy městské části Praha-Zbraslav cze
dc.title.alternative Change of urban public transport system at city district Praha-Zbraslav eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Březina, Edvard
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes the current state of transport services in the district of Prague-Zbraslav, highlighting weaknesses in the lines organization and at connections in a regular public transport with rail transport. From these basic weaknesses based on their own two proposals for changes and compare them. The aim of this work is find out the weaknesses of transport services in the given district and propose more appropriate solution. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36222
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil předloženou bakalářskou práci, zodpověděl na otázky vedoucího práce a oponenta práce a kladně reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 32820
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account