Vliv palivových kondicionérů na produkci emisí a dalších parametrů motoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Henzl, Radovan
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:13Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68706
dc.description.abstract Tato práce je věnována vlivu palivových kondicionérů na pístové spalovací motory, s konkrétním měřením emisí a hluku na dieselovém motoru. V teoretické části práce jsou dále shrnuty poznatky o vybraných motorových palivech, katalyzátorech a emisích vznikajících při spalování. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject palivové kondicionéry cze
dc.subject paliva cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject motor cze
dc.subject katalyzátor cze
dc.subject emise cze
dc.subject hluk cze
dc.subject fuel conditioners eng
dc.subject fuels eng
dc.subject environment eng
dc.subject engine eng
dc.subject catalyst eng
dc.subject emissions eng
dc.subject noise eng
dc.title Vliv palivových kondicionérů na produkci emisí a dalších parametrů motoru cze
dc.title.alternative Influence of the fuel conditioners on emissions and other engine parameters eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This work is devoted to the influence of fuel conditioners for combustion engines, with a specific measurement of emissions and noise on the diesel engine. In the theoretical part of the thesis are also summarized the knowledge about selected motor fuels, catalysts and emissions from combustion. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36021
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s vlivem palivových kondicionérů na produkci emisí a dalších parametrů motoru. Prezentaci student připravil přehledně a srozumitelně. Projev studenta měl rychlejší tempo, které bylo dáno menší nervozitou. Informace podané prezentováním byly zajímavé a srozumitelné. Student zodpověděl veškeré dotazy členů komise bez jakýchkoliv problémů a váhání. Komise rozhodla, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33551
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account