Možnost využití infračervené a rentgenové spektrometrie v tribodiagnostice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkorová, Marie
dc.contributor.author Trnka, Jiří
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:12Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:12Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68704
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem současného stavu v oblasti tribodiagnostiky hydraulických kapalin. Důraz je kladen na dvě experimentální metody, infračervenou spektrometrii s Fourierovou transformací a rentgenovou spektrometrii, kterými se zjišťuje míra znehodnocení maziva a následně i míra znehodnocení strojních zařízení. Byl analyzován použitý hydraulický olej z hydraulických soustav používaných ve firmě Škoda Auto, a.s. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tribologie cze
dc.subject tribotechnická diagnostika cze
dc.subject hydraulický olej cze
dc.subject RTG spektrometrie cze
dc.subject FTIR spektrometrie cze
dc.subject stav oleje cze
dc.subject mazání cze
dc.subject tribology eng
dc.subject tribotechnical diagnostics eng
dc.subject hydraulic oil eng
dc.subject XRF spektrometry eng
dc.subject FTIR spectrometry eng
dc.subject condition oil eng
dc.subject lubrication eng
dc.title Možnost využití infračervené a rentgenové spektrometrie v tribodiagnostice cze
dc.title.alternative Possibilities of using infrared and X-ray spectroscopy in tribodiagnostics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-21
dc.description.abstract-translated This theses is deals state of hydraulic fluids. Emphasis is laid on two experimental methods, infrared spectrometry with Fourier transformation, and X-ray spectrometry, when to find out the degree of lubrication depreciation and the degree of degradation of machinery. It was analyzed used hydraulic oil from the hydraulic systems used in the company Škoda Auto, a.s. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36018
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval informace o možnostech využití infračervené a RTG spektroskopie v tribodiagnostice. Prezentaci měl student připravenou a přehledně uspořádanou, důsledkem bylo dobré porozumění dané problematiky. Student byl připravený a mluvil srozumitelně. Na dotazy student odpovídal pohotově a prokázal své znalosti z dané problematiky. Komise se usnesla, že obhajoba bakalářské práce proběhla úspěšně. cze
dc.identifier.stag 33548
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account